Plugins
0

Invelity SPS connect

LICENSE TYPE: INFINITE

Description

Plugin Vm umonuje jednoduch prenos dajov o objednvkach z WordPress adminu priamo do systmu SPS bez exportovania/importovania akchkolvek sborov pomocou API volan.
Po ozna?en objednvok pre export mte hned dostupn odkaz na stiahnutie PDF sboru s doru?ovacmi lstkami

Screenshots

Installation

Tto sekcia popisuje intalciu pluginu.

  1. Stiahnite plugin a nahrajte ho priamo cez FTP (`/wp-content/plugins/invelity-sps-connect) alebo plugin stiahnite priamo z WordPress repozitra.
  2. Aktivujte plugin cez Plugins obrazovku vo WordPress.
  3. V hlavnom menu (?av sidebar) uvidte poloku Invelity plugins a jej pod-poloku Invelity SPS connect.
  4. Vpte vetky potrebn daje vrtane dajov ktor ste dostali priamo od sluby GLS.
  5. Po sprvnom nastaven pluginu mete pristpi? k exportovaniu dajov o objednvkach do SPS.
  6. Vo vpise objednvok zakrtnite objednvky ktor chcete exportova? do SPS. Z drop-down zvo?te monos? Stiahnu? SPS lstky
  7. Po obnoven strnky, pokia? vetko prebehlo ako m, vo vrchnej ?asti webu njdete odkaz na PDF s dodacmi lstkami

FAQ

no, potrebujete ma? dohodnut spoluprcu s SPS a ma? pristupov daje ktor zadte do nastaven pluginu

no. Plugin ponkame plne zdarma v plnej verzii bez akchko?vek obmedzen, avak bez akejko?vek garancie podpory alebo funkcionality.
Podporu nad rmec hlavnej funkcionality pluginu ako jeho pravy, nastavenia alebo intlcie poskytujeme za poplatok po dohode.
V prpade zujmu ns kontaktujte na https://www.invelity.com/ alebo priamo na [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Most Viewed Posts
Menu